Andreou, Georgios
erschienen 22.03.2023
Bandnummer 46
ISBN 978-3-402-11076-8
DOI-Nummer 10.17438/978-3-402-11076-8
Preis 69,00 €
Ballhorn, E. /Brok, T.O. / Hellwig, K. / Stoltmann, D. (Hrsg.)
erschienen 06.06.2006
Bandnummer 9
ISBN 978-3-402-19871-1
DOI-Nummer 10.17438/978-3-402-19871-1
Preis 29,00 €
Bongard, Michael / Kampling, Rainer / Wörner, Markus (Hrsg.)
erschienen 20.05.2003
Bandnummer 4
ISBN 978-3-402-19866-7
DOI-Nummer 10.17438/978-3-402-19866-7
Preis 25,50 €
Bongardt, Michael / Dausner, René
erschienen 21.08.2012
Bandnummer 23
ISBN 978-3-402-19474-4
Preis 24,50 €
Brakmann, Heinzgerd / Chronz, Tinatin / Sode, Claudia (Hrsg.)
erschienen 20.10.2020
Bandnummer 37
ISBN 978-3-402-11058-4
DOI-Nummer 10.17438/978-3-402-11058-4
Preis 40,50 €
Brand, Fabian
erschienen 09.04.2021
Bandnummer 40
ISBN 978-3-402-11070-6
DOI-Nummer 10.17438/978-3-402-11070-6
Preis 48,00 €
Brüske, Gunda / Haendler-Kläsener, Anke (Hrsg.)
Print-Version vergriffen!
erschienen 10.04.2003
Bandnummer 5
ISBN 978-3-402-19867-4
DOI-Nummer 10.17438/978-3-402-19867-4
Preis 39,00 €
Budde, Achim
Print-Version vergriffen!
erschienen 16.06.2004
Bandnummer 7
ISBN 978-3-402-19869-8
DOI-Nummer 10.17438/978-3-402-19869-8
Preis 41,00 €
Budde, Achim / Schuegraf, Oliver (Hrsg.)
erschienen 21.08.2012
Bandnummer 22
ISBN 978-3-402-19473-7
DOI-Nummer 10.7438/978-3-402-19473-7
Preis 22,00 €
Chronz, Tinatin
erschienen 03.05.2012
Bandnummer 18
ISBN 978-3-402-19471-3
DOI-Nummer 10.17438/978-3-402-19471-3
Preis 39,50 €

Seiten

2 3 5

Titel pro Seite

5 10 25 50

programmierung und realisation © 2024 ms-software.de